بازدید هیئتی از منابع طبیعی استان لرستان از شرکت پاعلم


پاعلم 1392/11/05 دقیقه مطالعه
بازدید هیئتی از منابع طبیعی استان لرستان از شرکت پاعلم

بازدید معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی استان لرستان جناب آقای مهندس بهاروند و هیئت همراه

از گیاه صادراتی گاوزبان روستای پاعلم (پل تنگ)

تصاویر مربوط به بازدید مسئولان منابع طبیعی استان لرستان از شرکت تعاونی بهره برداری محصولات جنگل پاعلم

(بهروز بساطی نظری) واقع در روستای پاعلم – پل تنگ

برچسب‌ها :

One thought on “بازدید هیئتی از منابع طبیعی استان لرستان از شرکت پاعلم”

Comments are closed.

Choose a style: