» ارتباط با ما

ارتباط با ما

1397/06/06 90474

(پایگاه خبری پاعلم)

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: احمد بساطی نظری

سردبیر: حجت بساطی نظری

خبرنگار: میلاد بساطی نظری

خبرنگار: علی بساطی نظری

سرپرست دفتر نمایندگی استان هرمزگان: علی اصغر نوری

تلفن: ۰۶۱۴۲۶۳۶55۹ – ۰۶۶۳۲۲۶۰۰۹۴ – ۰۹۱۶۹۸۴۶۱۲۸

پست الکترونیک: info [at] paalam [dot] ir

آدرس: لرستان – شهرستان پلدختر – پاعلم (پل تنگ) – خیابان امام خمینی (ره) – نبش کوچه شهید ماشاله عزیزی – پلاک 8

کد پستی: 6853115619

    به این نوشته امتیاز بدهید!

    پاعلم

  • ×