ارتباط با ما

مدیریت 1397/06/06

(پایگاه خبری پاعلم)

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: احمد بساطی نظری

سردبیر: حجت بساطی زاده

خبرنگار: میلاد بساطی نظری

خبرنگار: علی بساطی نظری

تلفن: ۰۶۱۴۲۶۳۶55۹ – ۰۶۶۳۲۲۶۰۰۹۴ – ۰۹۱۶۹۸۴۶۱۲۸

پست الکترونیک: info [at] paalam [dot] ir

آدرس: لرستان – شهرستان پلدختر – دهستان پاعلم (پل تنگ) – خیابان امام خمینی (ره) – نبش کوچه شهید ماشاله عزیزی – پلاک 8

کد پستی: 6853115619

    Choose a style: