سرخط خبرها

نقشه دهستان پاعلم

موقعیت ادارات و اماکن دولتی دهستان پاعلم روی نقشه

بانک کشاورزی پاعلم

عابربانک کشاورزی

اداره پست پاعلم

مخابرات

پست بانک

درمانگاه

پاسگاه پلیس

اداره برق پاعلم