» خبر » اخبار » دیوان عدالت اداری: حکم صادره درباره “الزام پلیس به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان”، توسط یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است؛ این حکم، رأی هیئت عمومی نیست
اخبار

دیوان عدالت اداری: حکم صادره درباره “الزام پلیس به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان”، توسط یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است؛ این حکم، رأی هیئت عمومی نیست

1398/05/13 10

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره حکم صادره یکی از شعب، مبنی بر الزام پلیس به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان توضیح داد.

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×