تفریگاه نوروزی چم واقع در جنوب روستای پاعلم در مجاورت رودخانه سیمره در استان لرستان عید 91 همه ساله تعداد زیادی از عاشقان امامزاده شاه احمد از شهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان و سایر نقاط ایران اسلامی

1 مطلب موجود می باشد

Choose a style: