۷ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بازنشستگی در کشور


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه برآوردها نشان می دهد اکنون در حوزه بیمه های بازنشستگی هفت میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند گفت: اگر با کمکی که دولت در آزمون وسع می کند این افراد خودشان در پرداخت حق بیمه شان مشارکت کنند، بر اساس قانون اعداد بزرگ، نسبت بستگی صندوقی که اینها را بیمه می کند رشد خوبی خواهد داشت

برچسب‌ها :