۱۰ هزار مشتری «تارا» مشخص شدند


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

برندگان نهایی به مدت پنج روز مهلت دارند تا نسبت به واریز وجه اولیه خودرو اقدام کنند و در صورت عدم واریز،‌ نفرات فهرست ذخیره جایگزین خواهند شد.

برچسب‌ها :