گرمایش جهانی زندگی صدها میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد


1400/01/04 دقیقه مطالعه
iOS 14

نتایج یک بررسی نشان میدهد: موج گرما می‌تواند در مدت ۳۰ سال صدها میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد.

برچسب‌ها :