کووید 19 چگونه از شهری به شهر دیگر سفر می‌کند؟


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

«از تهران بلیت اینترنتی گرفتم برای 7 و نیم عصر که بروم شاهرود. به محض اینکه وارد اتوبوس شدم، دیدم که 70 درصد اتوبوس پر است در حالی که شنیده بودم نصف ظرفیت را پر می‌کنند. نه راننده ماسک زده و نه کمک راننده.مسافران هم ماسک نزده بودند.»

برچسب‌ها :