چرا 3 هزار پزشک در 10 ماه گذشته از ایران مهاجرت کرده اند؟


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

تاجرنیا مشاور عالی رییس سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: آمار دقیق پزشکان مهاجر می‌تواند بیشتر از اعدادی باشد که گفته می‌شود. چراکه فقط در یک ایالت آنتاریو واقع در کانادا قریب به 400 دندان پزشک ایران مشغول به کار هستند.

برچسب‌ها :