چرا بعضی کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب در دسترس نیست؟


1399/11/03 دقیقه مطالعه
iOS 14

در پی دسترسی نداشتن مخاطبان به برخی از عنوان‌های موجود در نمایشگاه مجازی کتاب تهران، خانه کتاب و ادبیات ایران در اطلاعیه‌ای توضیحی در این‌باره ارائه کرده است.

برچسب‌ها :