پیش‌بینی زمان موج چهارم کرونا در گلستان


1399/11/04 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار گلستان با اشاره به اینکه پیک سوم کرونا در گلستان بعد از فروکش کردن موج بیماری در استان‌های دیگر آغاز شد، گفت: پیش‌بینی ما این است که ابتدا موج چهارم در استان‌های دیگر شروع می‌شود و بعد از فروکش کردن بیماری در این استان‌ها، ما در گلستان درگیر موج چهارم می‌شویم؛ البته امیدواریم با رعایت پروتکل‌ها بهداشتی و کنترل ترددها شاهد موج چهارم نباشیم.

برچسب‌ها :