پلوسی: طرح محاکمه ترامپ را به مجلس سنا می‌فرستیم


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در کنفرانسی خبری گفت، مقامات مجلس نمایندگان در حال حاضر در حال آماده کردن طرح محاکمه ترامپ هستند و به زودی آن را به مجلس سنا تحویل می‌دهند. این طرح بدون رأی مجلس سنا بی‌اثر خواهد بود و در صورتی که سناتورهای آمریکایی رأی مثبت کافی دهند، ترامپ محکوم و از مقام خود برکنار خواهد شد.

برچسب‌ها :