پریشانی روانی با رسیدن به میانسالی افزایش می‌یابد


1399/11/06 دقیقه مطالعه
iOS 14

پژوهشگران “کالج دانشگاهی لندن” در بررسی جدیدی به این نتیجه رسیدند که میزان پریشانی روانی با نزدیک شدن به دوره میانسالی افزایش می‌یابند.

برچسب‌ها :