پروین اعتصامی در اشعارش زیست جاودانه دارد


1399/12/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

شاعر و نویسنده گیلانی، با بیان اینکه پروین در جسمش مرده، اما در شعرش حیات پیدا کرده است، گفت: این حیات یافتگی و زیست جاودانه نه فقط در عصر ما مشهود است، بلکه آیندگان نیز با حیات پروین آشنا خواهند شد و اشعارش را زمزمه می کنند.

برچسب‌ها :