پرتاب ۳۸ ماهواره بار دیگر به تعویق افتاد


1400/01/01 دقیقه مطالعه
iOS 14

پرتاب موشک سایوز روسیه برای بار دوم به تعویق افتاد.

برچسب‌ها :