ویدیو / چرا توافق سرمایه‌گذاری اروپا و چین مهم است؟ + زیرنویس فارسی


e 1399/10/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

چرا توافق سرمایه‌گذاری اروپا و چین مهم است؟ این توافق بیشتر در کدام بخش فعال خواهد بود؟ مهمترین موانع برای همکاری چین و اتحادیه اروپا چیست؟ دلیل عدم ناهماهنگی آمریکا و اروپا در مسئله چین چیست؟ گزارش ویدیویی بلومبرگ را ببینید.

برچسب‌ها :