وظیفه دستگاه قضایی صیانت و امانت داری از آرا مردم است


1399/12/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس کل دادگستری لرستان گفت:وظیفه دستگاه قضایی صیانت و امانت داری از آرا مردم است.

برچسب‌ها :