وزیر آموزش و پرورش: مدارس تمام مناطق بجز مناطق قرمز باید باز باشد


e 1399/10/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام کشورها درصدد بازگشایی مدارس خود هستند و امروز این سیاست در تمام دنیا جریان دارد، شروط بازگشایی مدارس را اعلام کرد و از زمان اجرای رتبه بندی فرهنگیان از اول فروردین ماه ۱۴۰۰ خبر داد.

برچسب‌ها :