واکسیناسیون وسیع مبتنی بر تولید داخل از خرداد


1399/12/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در هفته اخیر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور به ۶۰.۴ درصد کاهش یافته است، گفت: در شش استان، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی کمتر از ۵۲ درصد است و تقریبا نیمی از دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شوند.

برچسب‌ها :