واشنگتن پست: بایدن، بیل برنز را نامزد ریاست سیا کرد


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

واشنگتن پست گزارش داده جو بایدن قصد دارد ویلیام برنز، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی را به عنوان نامزد تصدی ریاست سیا معرفی کند.

برچسب‌ها :