همسان‌سازی حقوق‌ها بهترین اتفاق سال ۹۹ بود


1400/01/01 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک فعال حوزه کار بر لزوم کمک‌ها و بسته‌های حمایتی به خانوارهای کارگری در سال جدید تاکید و ابراز امیداری کرد: امسال تاثیرگذاری کرونا بر مشاغل و کسب و کارها کمتر شود.

برچسب‌ها :