نگرانی از توییت زدن های ایلان ماسک!


1399/11/10 دقیقه مطالعه
iOS 14

در هفته های اخیر توییت های ایلان ماسک باعث تغییرات قیمتی زیادی در بازارهای مالی شده است.

برچسب‌ها :