نگاهی به وضعیت اقتصادی آمریکا


1399/11/12 دقیقه مطالعه
iOS 14

بیش از ۱۰ میلیون و ۵۹۱ هزار آمریکایی در حال حاضر بیکار هستند.

برچسب‌ها :