» خبر » اخبار » نوبخت: روحانی مرد صلح و گفت‌و‌گوست؛ اما اگر ببیند طرف مقابل دست به شمشیر برده است، شمشیر می‌کشد / اگر شرایط ایجاب کند با دنیا دست به یقه می‌شویم که تاکنون شده‌ایم، اما در نهایت، هر زد و خوردی باید به انتها برسد / رییس جمهور آمریکا بارها خواستار گفت‌و‌گو شد اما روحانی به این خواسته پاسخ مثبت نداد؛ منافع ملی کشور را درنظر گرفت
اخبار

نوبخت: روحانی مرد صلح و گفت‌و‌گوست؛ اما اگر ببیند طرف مقابل دست به شمشیر برده است، شمشیر می‌کشد / اگر شرایط ایجاب کند با دنیا دست به یقه می‌شویم که تاکنون شده‌ایم، اما در نهایت، هر زد و خوردی باید به انتها برسد / رییس جمهور آمریکا بارها خواستار گفت‌و‌گو شد اما روحانی به این خواسته پاسخ مثبت نداد؛ منافع ملی کشور را درنظر گرفت

1399/09/18 10

محمدباقر نوبخت می گوید: آن‌طور که گفته می‌شود مذاکره، به این معنا نیست که ما تشنه مذاکره‌ هستیم،شرایط ایجاب کند با دنیا دست به یقه می‌شویم که تاکنون شده‌ایم. اما در نهایت، هر زد و خوردی باید به انتها برسد.نیاز باشد ۸۰سال هم مقاومت می‌کنیم اما جنگ ایران و عراق نیز پس از ۸ سال به پایان رسید.

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×