نقش آهن در گیاه


1399/12/05 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک کارشناس کشاورزی گفت: آهن از عناصر تشکیل دهنده بسیاری از آنزیم‌های تنفسی است و متجاوز از یک قرن است که ضرورت وجود آهن برای تغذیه گیاهان شناسایی شده‌است.

برچسب‌ها :