مواضع مخالفان FATF در حال تغییر است؟


1399/11/06 دقیقه مطالعه
iOS 14

تعداد مخالفان FATF در حقیقت به میزان اصولگرایان حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصور می‌شود که اگر بنا به تغییر موضع افرادی که دل در گرو اهداف حزبی ندارند و منافع ملی و معیشت مردم مهم است، باشد، احتمال رأی‌آوردن FATF وجود دارد.

برچسب‌ها :