من به نام شهردار تهران اعلام خطر می‌کنم / عمل [حسن] کروبی سرقت مسلحانه است


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

من به نام شهردار این شهر اعلام خطر می‌کنم … من اعلام می‌کنم که عمل کروبی سرقت مسلحانه است. او به کمک افراد پاسدار بدون هیچ ضابطه‌ای زمین‌های شهر تهران را تفکیک می‌کند، پروانه می‌دهد و پول را به حساب شخصی خود می‌ریزد. این زمین‌ها که قیمت ندارند، ما که گفتیم قیمت زمین به صفر رسیده است ولی از این بابت پولی دریافت می‌کند و پولی که باید صرف خدمات زیربنایی شود، نمی‌شود و این از نظر شهرداری تهران یک سرقت مسلحانه از بیت‌المال است.

برچسب‌ها :