مطهرنیا: بایدن سیاست ”فشار هوشمندتر” علیه ایران را دنبال می‌کند


1399/12/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: بایدن میراث 1+5 در ارتباط با ایران را از اوباما و میراث فشار حداکثری را از ترامپ حفظ می‌کند از این رو معتقدم بایدن ضریب نفوذ اعمال فشارش بر ایران را در قالب پارادایم قدرت، با ترکیب این دو میراث ”هوشمندتر” دنبال خواهد کرد.

برچسب‌ها :