مرگ ۹۱ نفر به دلیل گازگرفتگی در تهران


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

پزشکی قانونی از تایید مرگ ۹۱ تن به دلیل گازگرفتگی از ابتدای سالجاری تا کنون در تهران خبر داد.

برچسب‌ها :