محموله جدید واکسن کرونا به کدام گروه تزریق می‌شود؟


1399/12/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مقرر شده است که محموله جدید واکسن کرونا برای پرسنل شاغل در بخش‌های عادی و اورژانس بیمارستان‌های کرونایی تخصیص داده شود که امیدواریم در هفته جدید اجرایی شود.

برچسب‌ها :