مجتبی زارعی: ایرانیان در پیچ تاریخ از بی ۵۲ اعتبارزدایی کردند!


1399/11/04 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس بسیج اساتید کشور گفت: پرواز بی ۵۲ و حرکت ناو غول پیکر آمریکا بزرگترین تله جنگ شناختی سپاه و ارتش انقلابی و مردمگرای ایران در واپسین روزهای عمر دولت  ترامپ و مهندسی همراه با تصرف  ذهن سیاستمداران آمریکا  با هدف اعتبار زدایی از ابرجنگ افزار ها ی جهان در مقابل چشمان جهانیان  بوده است .

برچسب‌ها :