قیمت روز خودرو

مدیریت 1401/03/21

آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ، ۱۷:۱۵:۰۳

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان 2 ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ (‎۰.۴۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ (‎۱.۰۸%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ (‎۰.۸۱%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ 1) ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ (‎۰.۸۳%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ 2) ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ (‎۱.۰۱%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ 3) ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1) ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ (‎۰.۸۹%‏)۴,۵۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3) ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۸۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس (تیپ 1) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ (‎-۱.۵۰%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو دستی ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ (‎۰.۷۲%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ (‎۰.۸۱%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ (‎۰.۲۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ (‎۰.۴۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ (‎۰.۵۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۸۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ (‎۰.۸۰%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 2 ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ (‎۱.۰۹%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ (‎۰.۸۲%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ (‎۱.۰۷%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ (‎۱.۹۰%‏)۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما) ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ (‎۱.۲۷%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ (‎۰.۵۹%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (‎۰.۶۷%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ (‎۱.۱۹%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ (‎۰.۷۳%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی به زودی ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S ) به زودی ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی ناموجود ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) به زودی ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
تیبا ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ (‎۰.۹۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
تیبا 2 ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۳۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
ساینا ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ (‎۰.۸۰%‏)۲,۵۰۰,۰۰۰
کوییک ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ (‎۰.۶۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ (‎۰.۹۹%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R پلاس اتوماتیک ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ (‎۰.۷۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S ۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ (‎۰.۴۶%‏)۱,۵۰۰,۰۰۰
شاهین ۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ (‎۰.۱۰%‏)۵۰۰,۰۰۰
سایپا 151 ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰ (‎۰.۶۰%‏)۱,۵۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۱%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۹%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (پلاس) ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۲%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۷%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۲%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۴,۴۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۹%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X33 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE) ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۷%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰ (‎۰.۸۲%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۹,۳۰۰,۰۰۰ (‎۱.۴۲%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو 7 ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۵%‏)۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو 8 پرومکس ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۹%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (اکسلنت) به زودی ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (پریمیوم) به زودی ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ناموجود ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال) ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۳.۷۶%‏)۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 جدید ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۴۶%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی J7 ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۹%‏)۲۵,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا (تک کابین) ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا (دو کابین) ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۹%‏)۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ریسپکت ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۱%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرایم ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9 به زودی (۰.۰۰%)۰

سایر شرکت ها

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لاماری ایما ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۴%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
آسنا دنده ای ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۵%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
آسنا اتوماتیک ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث تیارا به زودی ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۶۵%‏)۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مکث کلوت اتوماتیک به زودی ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
راین R3 ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دایون Y5 ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا SX5 ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۴۴%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
فردا T5 ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودرو های وارداتی

توضيحات

قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل موجود در بازار درج شده اند.بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 640 ميليون ) و حق گارانتي است.قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.

 
منبع: ایرانجیب

پایگاه خبری پاعلم – بساطی

Choose a style: