قبض آب ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک رایگان می شود


e 1399/10/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور گفت: انتظار می رود پس از اجرای طرح آب امید و تشویق مشترکان بتوانیم مصرف را تا ۱۰ درصد کاهش دهیم. از مجموع مشترکان، حدود ۱۵ درصد که شامل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک است شامل این طرح هستند.

برچسب‌ها :