قانون جدید تصادف در خیابان تاریک / پلیس راهور: اختصاص «سهم تقصیر» تصادفات به سازمان‌های مربوط


e 1399/10/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت گفت: در تصادفاتی که به علت عدم روشنایی معابر رخ دهد، به سازمان مربوط سهم تقصیر تعلق گرفته و باید در مرجع قضایی پاسخ‌گو بوده و خسارت پرداخت کند

برچسب‌ها :