ضروری است پیوند دادگستری و دانشگاه‌ها نسبت به گذشته تقویت شود


1399/12/19 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: ما باید بتوانیم دادگاه‌های مجازی را به فضای دانشگاه‌ها منتقل کنیم. برای این منظور در کارگروهی که از شخصیت‌های حوزه قضا تشکیل خواهد شد، بنا داریم بازپرسی، دادیاری و دادرسی مجازی را به دانشگاه‌ها منتقل شود.

برچسب‌ها :