صنعت بیمه به صندوق تامین خسارت های بدنی به چشم یک مکمل باارزش می نگرد


e 1399/10/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

در این متن، رییس شورای عالی بیمه از مولفه هایی نظیر تقویت اعتماد عمومی به اداره کشور و توجه به تامین امنیت خاطر جامعه به عنوان انگیزه های تاسیس صندوق تامین خسارت­های بدنی یاد شده است.

برچسب‌ها :