» خبر » اخبار » شعرخوانی پیمان یوسفی روی آنتن برای مزدک میرزایی؟
اخبار

شعرخوانی پیمان یوسفی روی آنتن برای مزدک میرزایی؟

1398/05/04 20

یوسفی این دو بیت را بری خداحافظی از بینندگان ورزش و مردم انتخاب کرده بود:
گرد غربت نشود شسته ز دیدار غریب، گرچه هرروز سر و روی بشوید به گلاب /
هر درختی که ز جایش به دگر جای برند، بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×