شرکت توزیع برق تهران: برنامه ای برای اعمال خاموشی در تهران نداریم


e 1399/10/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: هیچ یک از مشترکان خانگی یا تجاری شهر تهران، امروز با قطعی برق ناشی از کمبود تولید، مواجه نشده اند و برنامه تعیین شده ای نیز برای اعمال خاموشی در پایتخت، وجود ندارد.

برچسب‌ها :