» خبر » اخبار » شاهنامه و مسالۀ «بیماری حس نسبت ایرانیان»؟!
اخبار

شاهنامه و مسالۀ «بیماری حس نسبت ایرانیان»؟!

1399/09/17 10

جواد رنجبر درخشی‌لر، شاهنامه‌پژوه و موسس کارگاه شاهنامه‌خوانی تبریز: دکتر محسن رنانی استاد دانشگاه در رشتۀ اقتصاد در یادداشتی با عنوان «حس نسبت و توسعه» درباره شاهنامه نوشته‌اند: «نمی‌دانم چه بخش‌هایی از شاهنامه افسانه است و چه بخش‌هایی واقعیت، اما هر‌چه هست این اثر باشکوه، با وجود خدمات عظیمی که به زبان فارسی کرده است، در شکل‌دهی حس نسبت معیوب در ایرانیان بی‌تقصیر نبوده است.»!

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×