سفیر آمریکا در اسرائیل: رویکرد بایدن در مقابل ترکیه سخت‌تر خواهد بود


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

سفیر آمریکا در اسرائیل پی‌ بینی کرد که رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال ترکیه سخت‌تر باشد.

برچسب‌ها :