» خبر » اخبار » سفارت آمریکا؛ سال ۱۳۶۴: رفسنجانی گفته تا زمانیکه ریگان رئیس جمهور است، روابط ایران و امریکا بهبود پیدا نمی‌کند
اخبار

سفارت آمریکا؛ سال ۱۳۶۴: رفسنجانی گفته تا زمانیکه ریگان رئیس جمهور است، روابط ایران و امریکا بهبود پیدا نمی‌کند

1398/05/12 10

رفسنجانی همچنین فرانسه را محکوم به حمایت از تروریست های ضدانقلاب ایرانی متهم کرد که به گفته او مسئول مرگ بسیاری از مقامات دولت ایران و سایرین هستند. رفسنجانی گزارش شده که اضافه کرده است که اگر این اقدامات بزرگ تروریستی پایان یابد، اقدامات کوچک تروریستی نیز پایان خواهد یافت.

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×