سرنوشت ماهیگری که عکسش بعد از ۸۰ سال سوال برانگیز است!


1399/11/10 دقیقه مطالعه
iOS 14

عکس انتخابی در این خبر این روزها در موزه انجمن تاریخی جورج تاون به معرض نمایش گذاشته شده است و بارها با این پرسش از سوی بازدیدکننده‌ها همراه بوده که چرا ماهیگری که در تصویر دیده می شود، چنین ژستی را برای خود انتخاب کرده و سرنوشت او چه بوده است؟

برچسب‌ها :