سخن غیر علمی زدن به نام «طب اسلامی» تضعیف جایگاه دین است


1399/11/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

آیت‌الله علی اکبر رشاد تاکید کرد که سخن غیر علمی زدن به نام «طب اسلامی» تضعیف جایگاه دین است.

برچسب‌ها :