سخنگوی صنعت برق: مردم ۱۰ درصد از مصرف برق و گازشان کم کنند تا خاموشی نداشته باشیم


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به برنامه توانیر برای قطعی برق گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای قطعی برق برنامه ریزی شده نداریم. توصیه ما به مردم این است که ۱۰ درصد از مصرف برق و گاز خود کاهش دهند تا در کشور خاموشی نداشته باشیم.

برچسب‌ها :