سازمان نظام پزشکی خطاب به رییس جمهور: واکسن بخرید


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

روسای سه رکن سازمان نظام پزشکی به همراه رئیس مجمع انجمن های علمی کشور در نامه ای به ریاست جمهوری خواستار به کارگیری تمام مساعی دولت برای تهیه واکسن مطمئن و مورد تأیید مراجع علمی از طرق مختلف و با استفاده از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی شدند.

برچسب‌ها :