زبان فارسی؛ بستری برای انتقال آموزه‌های انسانی به نسل‌های بعد


1399/11/14 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در هفتمین گردهمایی مؤسسه‌های فعال در زمینه آموزش زبان فارسی در جهان گفت: گرچه زبان فارسی در طول سالیان گذشته تغییراتی داشته، اما همچنان اساس و پایه آن ثابت و بستری برای انتقال آموزه‌های انسانی به نسل‌های بعد بوده است.

برچسب‌ها :