رییس سابق سازمان خصوصی سازی: هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم / من غیر از جلسات واگذاری پرسپولیس و استقلال در هیچ جلسه مزایده‌ای شرکت نکردم.


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. متهم پوری حسینی گفت: من غیر از جلسات واگذاری پرسپولیس و استقلال که دارای برخی حساسیت‌ها بود در هیچ جلسه مزایده‌ای شرکت نکردم و جلسات مزایده را همکارانم برگزار می‌کردند.

برچسب‌ها :