روانچی: دولت جدید آمریکا از شکست‌های گذشته درس می‌گیرد؟


1399/11/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: دوره کسانی که به سیاست “فشار حداکثری” به امید زانو زدن ایران افتخار می‌کردند، به پایان رسید.

برچسب‌ها :