رشد اقتصادی آلمان در حال صفر شدن


1399/11/10 دقیقه مطالعه
iOS 14

رشد سه ماهه پایانی ۲۰۲۰ در آلمان به تنها ۰.۱ درصد رسید.

برچسب‌ها :